Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2010-07-12
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : LKKY
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Vrtulníky
Typ letadla / SLZ : R 22 Beta II
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 12. 7. 2010 ÚZPLN obdržel oznámení letecké nehody vrtulníku R 22 Beta II na letišti LKKY. Pilot-žák prováděl výcvikový let s instruktorem k procvičení prvků v úloze „Pokročilá autorotace“. Poté, při ukázce změny reakčního momentu vrtulníku snížením výkonu motoru ve visu ve výšce 3 – 4 m nad zemí, došlo k tvrdému dosednutí, destrukci levé ližiny a převrácení vrtulníku. Pilot-žák a instruktor nebyli zraněni. Vrtulník byl poškozen. Příčinou byly nevhodně zvolený způsob manévru a výška pro ukázku reakce na změnu reakčního momentu při snížení výkonu motoru ve visu.