Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2010-11-14
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : Rychlostní komunikace R 43 Brno
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : Piper 28 -181
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 14. 11. 2010 ÚZPLN obdržel oznámení letecké nehody letounu PA-28-181. Pilot, který prováděl let VFR podle letového plánu z EDXF na LHTL, zjistil během letu ve FIR Praha problém s dodávkou paliva z nádrže v pravé polovině křídla a rozhodl se přistát na LKTB. V poloze 7 NM NW LKTB pilot ohlásil, že má velký problém a je nucen provést nouzové přistání, protože využitelná zásoba paliva nestačí na dobu potřebnou k přistání na LKTB. Krátce na to pilot vyslal zprávu, že z důvodu úplného vyčerpání zásoby paliva havaruje v prostoru Brna. Potom se pokusil přistát na rychlostní komunikaci R43. Letoun ve výšce asi 1 m nad zemí narazil levou polovinou křídla do stožáru lampy veřejného osvětlení a levým hlavním podvozkem do svodidla podél dělícího pásu vozovky. Při nárazu došlo k destrukci levé poloviny křídla, ulomení kola levého hlavního podvozku a poškození příďového podvozku a vrtule. Po nárazu do země se letoun zastavil na pravé straně vozovky. Pilot a cestující nebyli zraněni. Na místě nedošlo k zranění dalších osob ani větší škodě na cizím majetku. Letecká nehoda byla důsledkem:

  • sledu chyb pilota a dalších osob, které zásahem do palivové instalace letounu před plánovaným letem a nevhodně zvoleným způsobem její kontroly nezjistily poruchu dodávky paliva z pravé nádrže,
  • nesprávné a nedostatečné komunikace mezi pilotem a ATC týkající se nízkého stavu paliva, vyčerpání využitelné zásoby paliva a následného vysazení motoru.