Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2017-04-21
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : LKVP
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Ostatní
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : Cessna 350 Corvalis
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 21. 4. 2017 došlo na letišti Velké Poříčí k letecké nehodě letounu Cessna 350 Corvalis. Při vzletu z travnaté RWY27R,  za polovinou dráhy,  vybočil letoun o cca 30° doleva. Pilotovi se nepodařilo zatáčení kompenzovat a vyjel do levé strany mimo letiště, kde na hraně letiště byla vyoraná brázda. Letoun po překonání brázdy pokračoval ještě dalších cca 100 m, kde následně došlo po zborcení příďového podvozku k nárazu přední části trupu do země. Pilot nebyl zraněn.

Příčinou letecké nehody byla ztráta kontroly nad ovládáním letounu v průběhu rozjezdu, v důsledku toho, že pilot neprovedl před startem všechny potřebné úkony  a nezohlednil negativní vliv námrazy na povrchu letounu.