Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2017-01-31
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : LKPD
Druh události : Incident
Hmotnostní kategorie MTOM : >5700 kg
Druh provozu : Obchodní a letecká doprava
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : Beach 400A
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 31. 1. 2017 přijal ÚZPLN oznámení, že při letu letounu Beech 400A došlo po přistání k vyjetí za RWY 27 LKPD. Posádka prováděla let z Ženevy s plánovaným přistáním na LKPD. Po přesném přiblížení na RWY 27 LKPD dosedla na dráhu, která byla ošetřena hotovostní jednotkou zimní údržby letiště. Protože průběh ošetření komplikovalo sněžení, byly na základě předchozího měření odhadnuty brzdné účinky jako střední. V průběhu dojezdu letounu posádka vnímala brzdný účinek jako špatný. Když se letoun ve výběhu blížil ke konci RWY 27 velitel letadla se pokusil zatočit vlevo a pak vpravo, aby uvolnil dráhu poslední pojezdovou dráhou. Letoun se však dostal do smyku, pootočil se o cca 90°, přejel rychlostí 15 – 20 kt přes konec dráhy a s rotací vpravo vyjel do předpolí. V průběhu prohlídky na místě nebylo zjištěno poškození letounu.
Příčinou vyjetí letounu bylo přistání na dráhu za situace, kdy její kontaminace a zejména brzdné účinky byly výrazně horší než očekávané na základě informace přijaté posádkou letounu.
Na situaci měly nepříznivý vliv následující spolupůsobící faktory:
  • složité podmínky pro odstraňování sněhu a námrazových jevů na pohybové ploše, kdy účinnost očišťovací akce ovlivňoval vývoj povětrnostní situace,
  • nedostatek času, aby se chemickým ošetřením co nejvíce eliminovalo riziko změny brzdných účinků k horšímu oproti předcházejícímu hodnocení.