Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2017-04-01
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : 500m N obce Dub
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : AL600 JASMINE
Zdravotní následky události : Se smrtelným zraněním
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 1. 4. 2016 došlo k letecké nehodě UL letounu AL 600 JASMINE. V průběhu letu v malé výšce došlo k jeho postupné destrukci a jeho pádu. UL letoun narazil do země 500m N obce Dub a následně se vzňal. Pilot na místě letecké nehody zahynul. UL letoun byl zničen. Příčinou letecké nehody UL letounu byla jeho destrukce za letu na malé výšce a jeho následný pád, který mohl nastat když:
  • Pilot letounu úmyslně překročil stanovenou letovou obálku daného UL letounu během letu před leteckou nehodou s možným následným vznikem flutteru.
  • Pilot letounu neúmyslně překročil stanovenou letovou obálku daného UL letounu, při možné manipulaci s navigačním tabletem, kdy nebyl zajištěný poutacími pásy. Za určité situace, vzdušným poryvem, náhodným nechtěným zásahem do řízení, mohl být zbaven možnosti UL letoun ovládat. Následně mohl vzniknout flutter.
  • Kritickou situaci prvotně způsobila samotná destrukce křídla, sestaveného s nedodržením výrobní technologie, za letu v limitech letové obálky a provozních násobků.