Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2018-04-10
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : LKLT
Druh události : Vážný incident
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : Cessna 152 a Bristell EL SA
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 11. 4. 2018 ÚZPLN obdržel prostřednictvím systému povinného hlášení událostí hlášení dispečera AFIS o vážném incidentu - nebezpečí srážky dvou letounů v průběhu přistání na LKLT dne 10. 4. 2018. Posádky obou letounů provedly vzlet z LKLT a po splnění úkolu prováděly přílet na bod MIKE v MCTR Kbely a dále na LKLT. Letoun Cessna 152, OK-HAD (dále jen „OKHAD“), pokračoval na LKLT před letounem Bristell ELSA, OK-WAR 18 (dále jen „OKWAR18“), avšak měnil výrazně kurz. OKWAR18 dostal informaci o přistání na RWY 23R jako pořadí 1. Dispečer AFIS vydal OKHAD informaci o UL provozu před ním s informací, že tento provoz pokračuje v přiblížení na RWY 23R. Z důvodu bezpečné vzdálenosti vydal dispečer AFIS příkaz OKHAD pokračovat na RWY 23L. Ve vzdálenosti 0,9 km před THR RWY 23L, ve výšce cca 50 m AGL, OKHAD podlétl pod OKWAR18 s vertikální vzdáleností cca 10 - 15 m. Pilot OKWAR18 provedl úhybný manévr na RWY 23L. Pilotka OKHAD si provoz nad sebou v posledním okamžiku uvědomila a přistála vpravo od RWY 23R mimo pás RWY.

Příčinnou vážného incidentu bylo, že v důsledku nesprávného rozdělení pozornosti pilotka nezjistila včas hrozící střet s letounem, který prováděl přiblížení na přistání před ní.