Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2018-05-25
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : ATZ LKBE
Druh události : Incident
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Ostatní
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : Cessna 152 a TECNAM P92 JS
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 29. 5. 2018 ÚZPLN obdržel prostřednictvím systému povinného hlášení událostí údaje o incidentu – nebezpečí srážky dvou letounů v průběhu letu v ATZ LKBE. Pilot-žák prováděl s letounem Cessna 152 navigační let VFR z LKLT s plánovaným přistáním na LKCS. Po opuštění MCTR Kbely přešel na provozní frekvenci stanoviště FIC Praha a na této frekvenci zůstal po celou dobu letu k LKCS. Bez hlášení vstupu vlétnul do ATZ LKBE, kde na vstřícném kurzu letěl letoun Tecnam P92 JS, který byl po vzletu z RWY24 LKBE. Instruktor v letounu Tecnam P92 JS uviděl čelně se přibližující neznámý provoz a reagoval na nebezpečí střetu. Oba letouny se minuly a pokračovaly v dalším letu.
Příčinou incidentu bylo nedodržení povinnosti stanovené pravidly létání pro letadlo prolétávající ATZ. Spolupůsobícím faktorem byla nezkušenost pilota-žáka, nedostatečná pozornost a jeho sporná kvalifikovanost k navigačnímu letu. V rámci ATO byla bezprostředně po události přijata nezbytná opatření v letové přípravě pilota-žáka.