Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2018-07-06
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : LKVL
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Kluzáky
Typ letadla / SLZ : Kluzák L-13 Blaník
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 6. července 2018 ÚZPLN obdržel oznámení o letecké nehodě kluzáku L-13 na LKVL. Pilot-žák s instruktorem na palubě plnil výcvikový let-přezkoušení před samostatným letem. Přiblížení na RWY 31 prováděl s plně vysunutými vztlakovými klapkami bez použití brzdicích klapek. Při přistávacím manévru v malé výšce těsně před prahovými značkami RWY 31 pilot vysunul brzdící klapky. Kluzák se prosednul a zachytil VOP o vzrostlé obilí. Po tvrdém přistání a krátkém výběhu se zastavil na RWY 31.

Při kontaktu kluzáku s překážkou došlo k vytržení levé poloviny VOP ze závěsu, poškození obou výškových kormidel a podvozku. Posádka nebyla zraněna.