Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2018-05-12
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : LKMB
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Para
Typ letadla / SLZ : Sportovní padák VO-03
Zdravotní následky události : Se smrtelným zraněním
PDF dokument : pdf

Popis:

Parašutista provedl seskok z výšky 1200 m AGL. Po automatickém otevření hlavního padáku pomocí výtažného lana, začal plně otevřený vrchlík rotovat doleva. Parašutista provedl odhoz hlavního padáku ve výšce cca 180 m AGL, ale levý volný konec zůstal spojen s nosným postrojem a pravá polovina vrchlíku zkolabovala. Parašutista na vzniklou situaci reagoval ruční aktivací záložního padáku, který se s ohledem na malou výšku nad zemí a rychlost klesání plně neotevřel. Parašutista po tvrdém dopadu na zem utrpěl zranění, kterým na místě podlehl.