Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2018-08-03
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : Helsinky
Druh události : Vážný incident
Hmotnostní kategorie MTOM : >5700 kg
Druh provozu : Obchodní a letecká doprava
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : A319-112
Zdravotní následky události : Se zraněním
PDF dokument : pdf

Popis:

V průběhu pojíždění ke vzletu z letiště HEL došlo ve střední části kabiny cestujících k výskytu dýmu a zápachu. Palubní průvodčí informovala o situaci velitele letadla, který se rozhodl  vyhlásit NOUZOVOU EVAKUACI. Cestující opustili letadlo po záchranných skluzech, evakuace proběhla bez potíží, nikdo z cestujících nebyl vážně zraněn. Cestující byli autobusy odvezeni do letištní haly. Následně bylo letadlo prohlédnuto příslušníky ZPS, žádné stopy po požáru nebyly nalezeny. Byly zajištěny zapisovače letových dat DFDR a zvuku v kabině letadla CVR. Na základě následné motorové zkoušky byla potvrzena závada PACK #2.