Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2019-03-31
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : Letištní okruh LKLT
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Ostatní
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : Cessna 172S a Bristell EL SA
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 2. 4. 2019 ÚZPLN obdržel prostřednictvím systému povinného hlášení událostí hlášení o vážném incidentu – nebezpečí srážky dvou letounů v průběhu letu na okruhu RWY 05R LKLT dne 31. 3. 2019.

Posádka letounu Cessna 172S, OK-COK, pilot-žák a instruktor prováděla lety po okruhu. Pilot letounu Bristell ELSA, OK-WAR 18, prováděl let z Ústí nad Labem na LKLT. Na úrovni Neratovic ohlásil na kmitočtu AFIS LKLT, že pokračuje přímo na přistání na LKLT. Dispečer AFIS předal pilotovi informaci, aby pokračoval do okruhu dráhy v používání 05R. Když se letoun Cessna 172S nacházel v poloze před druhou okruhovou zatáčkou, zaregistroval pilot-žák v bezprostřední blízkosti letoun, který je podlétl. Jednalo se o letoun Bristell, směřující zprava doleva. Instruktor v letounu Cessna 172S ohlásil nebezpečnou situaci a pro vytvoření bezpečného rozstupu provedl zatáčku o 360°. Oba letouny následně přistály v pořádku na LKLT.

Příčinami vážného incidentu byly:
  • chybný postup při příletu do blízkosti letiště,
  • pozdní zjištění možné kolize s provozem na letištním okruhu.