Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Porady k bezpečnosti

V souladu s ustanovením článku 9.1.6., hlava 9, předpisu L-13 provádí ÚZPLN porady k bezpečnosti letů s otevřenou účastí a podle potřeby vydává informační buletiny. Termíny porad jsou publikovány v Leteckém oběžníku AIC a na web stránkách ÚZPLN.

Plánované porady k bezpečnosti letů

Datum / Hodina Místo Program
24. 01. 2019 / 9,30 Dům Armády Praha Rozbor leteckých nehod a incidentů za 4. čtvrtletí a rok 2018
25. 10. 2018 / 9,30 Letiště Praha - Kbely (Letištní klub) Rozbor leteckých nehod a incidentů za 3. čtvrtletí 2018
26. 07. 2018 / 9,30 Letiště Praha - Kbely (Letištní klub) Rozbor leteckých nehod a incidentů za 2. čtvrtletí 2018
26. 04. 2018 / 9,30 Letiště Praha - Kbely (Letištní klub) Rozbor leteckých nehod a incidentů za 1. čtvrtletí 2018

Publikované porady k bezpečnosti letů

Datum / Hodina Místo Popis Pdf
22. 10. 2015 / 9,30 VZLÚ Letňany Rozbor leteckých nehod a incidentů za 3.čtvrtletí 2015 LAA pdf
16. 07. 2015 / 9,30 VZLÚ Letňany Rozbor leteckých nehod a incidentů za 2.čtvrtletí 2015 pdf
16. 07. 2015 / 10,30 VZLÚ Letňany Implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 376/2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a návazných opatřeních pdf
16. 04. 2015 / 9,30 VZLÚ Letňany Rozbor leteckých nehod a incidentů za 1.čtvrtletí 2015 pdf
22. 01. 2015 / 09,30 DA Praha Rozbor leteckých nehod za 4. čtvrtletí  a rok 2014 pdf
16. 10. 2014 / 09,30 VZLÚ Rozbor leteckých nehod a incidentů za 3.čtvrtletí 2014 pdf
17. 07. 2014 / 9,30 VZLÚ Letňany Rozbor leteckých nehod a incidentů za 2.čtvrtletí 2014 pdf
10. 04. 2014 / 9,30 VZLÚ Letňany Rozbor leteckých nehod a incidentů za 1.čtvrtletí 2014 pdf
23. 01. 2014 / 09,30 Konferenční sál DA Praha, Dejvice Rozbor leteckých nehod a incidentů za 4. čtvrtletí a za rok 2013 pdf
17. 10. 2013 / 09,30 VZLÚ Letňany Rozbor leteckých nehod a incidentů za 3. čtvrtletí 2013. pdf