Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu


ÚZPLN se řídí rezortním interním protikorupčním programem (RIPP). Na níže uvedeném kontaktu máte možnost oznámit Vaše podezření na korupční jednání nebo se obrátit se stížností, která se týká zaměstnanců ÚZPLN:

http://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Boj-s-korupci