Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2017-07-19
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : pole u osady Bednářovna na Jihlavsku
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Kluzáky
Typ letadla / SLZ : VSO - 10
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 19. července 2017 ÚZPLN obdržel od organizátora plachtařského mistrovství České republiky juniorů oznámení o letecké nehodě kluzáku VSO-10 na poli u osady Bednářovna. Pilotka se zúčastnila soutěžního traťového letu přes určené prostory s třemi sektory. Po prolétnutí druhého sektoru se vzhledem k povětrnostním podmínkám a výšce letu rozhodla k přistání do terénu. Rozpočet na vybranou plochu byl negativně ovlivněn silnými poryvy větru a pilotka se s ohledem na větší výšku letu rozhodla přistát na následujícím poli. To bylo na západním okraji ohraničeno cestou vedoucí po mírně zvýšeném náspu. Kluzák v poslední fázi přistávacího manévru narazil do náspu, odrazil se a tvrdě dopadl na pole se vzrostlou bramborovou natí.