Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Úřední deska

Název Druh Platnost Soubory
Praktický průvodce šetřením pro oběti leteckých nehod a jejich příbuzné Ostatní 03. 05. 2017 do 31. 12. 2019 pdf
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Ostatní 24. 04. 2017 do 24. 04. 2017 pdf
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Ostatní 19. 04. 2017 do 19. 04. 2017 pdf


Smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH jsou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zveřejňovány v registru smluv na stránkách MV ČR: https://smlouvy.gov.cz/

Nabídky na převod nepotřebného majetku organizačním složkám státu a státním organizacím jsou zveřejňovány na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových: https://nabidkysi.uzsvm.cz

Nabídky na odprodej nepotřebného majetku jsou zveřejňovány na Centrální adrese České pošty, s.p: http://www.centralniadresa.cz/cadr/

Podle zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je ÚZPLN veřejným zadavatelem, který má povinnost používat pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) a podlimitních veřejných zakázek (PVZ) u kategorií komodit vymezených příslušným usnesením vlády elektronické tržiště (e – tržiště). Pro tyto účely je ÚZPLN zaregistrován u e-tržiště společnosti:

Tender systems s.r.o.
nám. Před bateriemi 18, 162 00 Praha 6
e-mail: info@tendermarket.cz
Identifikátor datové schránky: fsxn9vh