Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Úřední deska

Název Druh Platnost Soubory
Dne 18. srpna 2017 byl vyhlášen zákon č. 261/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Tento zákon nabývá účinnosti devadesátým dnem po jeho vyhlášení, tj. 16. listopadu 2017. Ostatní 18. 08. 2017 do 31. 12. 9999 pdf
Praktický průvodce šetřením pro oběti leteckých nehod a jejich příbuzné Ostatní 03. 05. 2017 do 31. 12. 2019 pdf


Smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH jsou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zveřejňovány v registru smluv na stránkách MV ČR: https://smlouvy.gov.cz/

Nabídky na převod nepotřebného majetku organizačním složkám státu a státním organizacím jsou zveřejňovány na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových: https://nabidkysi.uzsvm.cz

Nabídky na odprodej nepotřebného majetku jsou zveřejňovány na Centrální adrese České pošty, s.p: http://www.centralniadresa.cz/cadr/

Podle zákona číslo 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je ÚZPLN veřejným zadavatelem, který má povinnost používat pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) a podlimitních veřejných zakázek (PVZ) u kategorií komodit vymezených příslušným usnesením vlády elektronické tržiště (e – tržiště). Pro tyto účely je ÚZPLN zaregistrován u e-tržiště společnosti:
Národní elektronický nástroj (NEN) je komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů, vč. sektorových. NEN podporuje všechny rozsahy elektronizace od evidence zadávacích řízení po plně elektronické postupy.
Email: