Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Zprávy o LN a IncidentechFunkci pro zobrazení dle data vložení události lze použít od 1 května 2012.

Datum události Druh zprávy Druh události
2014-08-15 Závěrečná zpráva Letecká nehoda pdf next
2014-08-10 Závěrečná zpráva Letecká nehoda pdf next
2014-07-27 Závěrečná zpráva Letecká nehoda pdf next
2014-07-26 Závěrečná zpráva Letecká nehoda pdf next
2014-07-25 Závěrečná zpráva Letecká nehoda pdf next
2014-07-19 Závěrečná zpráva Letecká nehoda pdf next
2014-07-06 Závěrečná zpráva Letecká nehoda pdf next
2014-07-06 Závěrečná zpráva Letecká nehoda pdf next
2014-06-26 Závěrečná zpráva Letecká nehoda pdf next
2014-06-21 Závěrečná zpráva Incident pdf next

Právní rámec:

Základním právním předpisem, upravujícím způsob zpracování zpráv o šetření je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES. Vnitrostátní právní úprava je obsažena v §55a až §55d zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. Na závěr každého šetření letecké nehody nebo vážného incidentu je sepsána zpráva v podobě odpovídající druhu a závažnosti letecké nehody nebo vážného incidentu.

Jediným cílem šetření leteckých nehod a vážných incidentů je prevence budoucích nehod a incidentů bez určování viny či odpovědnosti. Přímou vazbu k nařízení a zákonu o civilním letectví má rovněž letecký předpis L 13 Předpis o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů. Podrobnosti stanoví poradenský materiál ICAO - DOC 9756 Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation, Part IV Reporting. Zprávy jsou publikovány na základě výsledků vlastních šetření ÚZPLN a šetření pověřených subjektů. Obsah příslušné zprávy se zobrazí kliknutím na označení zprávy v příslušném řádku.

Zprávy vydává:

Ústav pro zjišťování příčin leteckých nehod, Beranových 130, 199 01 Praha – Letňany.