Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Bezpečnostní doporučení

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 996/2010, o šetření a prevenci nehoda incidentů v civilním letectví, článek 17, mohou doporučit orgány pro šetření jednotlivých členských zemí nezbytná opatření, vhodná pro zlepšení provozní bezpečnosti letectví. Členské státy se dohodly na vytvoření samostatné databáze využívající SW nástroje systému ECCAIRS i taxonomie ADREP. Veřejné část této databáze je přístupná prostřednictvím odkazu na těchto stránkách:


Odkaz na webové stránky ECCAIRS