Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Žádost ECCAIRS

Žádost o poskytnutí informací z databází ECCAIRS  (Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 376/2014, příloha III)


*

* 1. Kategorie žadatele, která se Vás týká viz příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014, o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních.

Požadované informace

(požadavek uveďte co nejkonkrétněji, včetně požadovaného data, období, typu letecké techniky, činnosti, druhu událostí, apod.)

Přístup k informacím

  1. Kontaktní místo není povinno požadované informace poskytnout. Smí tak učinit, pouze pokud má jistotu, že je žádost slučitelná s nařízením (EU) č. 376/2014 o hlášení událostí v civilním letectví
  2. Žadatel zavazuje sebe a svou organizaci, že využití informací omezí výhradně na účely, které specifikoval v této žádosti.
  3. Informace, poskytnuté na základě této žádosti, budou zpřístupněny pouze pro účely letecké bezpečnosti v souladu s nařízením (EU) č. 376/2014, a nikoliv k jiným účelům, jako je zejména určování viny či odpovědnosti nebo k obchodním účelům.
  4. Bez písemného souhlasu kontaktního místa, jež informaci poskytlo, je žadatel nesmí dále šířit.