Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Výroční zprávy

Výroční zprávy Ústavu pro zjišťování příčin leteckých nehod seznamují leteckou veřejnost a další zájemce zejména s vývojem letecké nehodovosti na území České republiky a leteckých provozovatelů registrovaných České republice a to jak v Obchodní letecké dopravě, Rekreačním a sportovním létání a ostatních oblastech leteckého provozu, O hospodaření ústavu, plnění dlouhodobých cílů v bezpečnosti letectví, mezinárodní a vnitrostátní spolupráci. Současně poskytuje informace stanovené zákonem číslo zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Rok Název Pdf
2022 Výroční zpráva UZPLN 2022 pdf
2021 Výroční zpráva UZPLN 2021 pdf
2020 Výroční zpráva UZPLN 2020 pdf
2019 Výroční zpráva UZPLN 2019 pdf
2018 Výroční zpráva UZPLN 2018 pdf
2017 Výroční zpráva UZPLN 2017 pdf
2016 Výroční zpráva UZPLN 2016 pdf
2015 Výroční zpráva UZPLN 2015 pdf
2014 Výroční zpráva UZPLN 2014 pdf
2014 Annual report AAII 2014 pdf
2013 Výroční zpráva UZPLN 2013 pdf
2012 Výroční zpráva UZPLN 2012 pdf
2011 Výroční zpráva ÚZPLN 2011 pdf
2010 Výroční zpráva UZPLN 2010 pdf
2009 Výroční zpráva UZPLN 2009 pdf
2008 Výroční zpráva UZPLN 2008 pdf
2007 Výroční zpráva UZPLN 2007 pdf
2006 Výroční zpráva UZPLN 2006 pdf
2005 Výroční zpráva UZPLN 2005 pdf
2004 Výroční zpráva UZPLN 2004 pdf
2003 Výroční zpráva UZPLN 2003 pdf