Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Jednací jazyk

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, se na Ústavu jedná a písemnosti vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském.

Hlášení událostí v civilním letectví předkládané podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 996/2010 a 376/2014, událostí letadel uvedených v příloze I, nařízení (ES) č. 2018/1139 a podle předpisu L13 mohou být podávána v jazyce českém, slovenském nebo anglickém.

Závěrečné a předběžné zprávy o šetření leteckých nehod a Incidentů v civilním letectví Ústav vydává a zveřejňuje v českém jazyce. V anglickém jazyce jsou tyto Zprávy vydávány a zveřejňovány pouze v případě, že jsou v souladu s mezinárodními předpisy jejich adresátem Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) nebo Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA).