Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Pověření právnických osob šetřením leteckých nehod a incidentů

Právnická osoba může požádat ÚZPLN o pověření zjišťovat příčiny leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob a incidentů. Pověření může být vydáno právnické osobě splňující podmínky stanovené ustanoveními §55c, zákona číslo 49/1997 Sb., o civilním letectví.

Pověřená právnická osoba postupuje při zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 996/2010, o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví. Současně plní i povinnosti uložené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 376/2014, o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních.

Podmínky pro pověření právnická osoby šetřením:
pdf

Seznam pověřených právnických osob šetřením:
pdf