Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Úřední deska

Název Druh Platnost Soubory
Dne 18. srpna 2017 byl vyhlášen zákon č. 261/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Tento zákon nabývá účinnosti devadesátým dnem po jeho vyhlášení, tj. 16. listopadu 2017. Ostatní 18. 08. 2017 do 31. 12. 9999 pdf
Sdělení veřejnosti k problematice náhrady za zpoždění letadel Ostatní 01. 11. 2019 do 01. 01. 2099 pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo technický inspektor Výběrová řízení 29. 05. 2024 do 30. 06. 2024 pdf
Praktický průvodce šetřením pro oběti leteckých nehod a jejich příbuzné Ostatní 03. 05. 2017 do 31. 12. 2019 pdf


Smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH jsou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zveřejňovány v registru smluv na stránkách MV ČR: https://smlouvy.gov.cz/

Nabídky na převod nepotřebného majetku organizačním složkám státu a státním organizacím jsou zveřejňovány na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových: https://nabidkysi.uzsvm.cz

Nabídky na odprodej nepotřebného majetku jsou zveřejňovány na Centrální adrese České pošty, s.p: http://www.centralniadresa.cz/cadr/

Podle zákona číslo 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je ÚZPLN veřejným zadavatelem, který má povinnost používat pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) a podlimitních veřejných zakázek (PVZ) u kategorií komodit vymezených příslušným usnesením vlády elektronické tržiště (e – tržiště). Pro tyto účely je ÚZPLN zaregistrován u e-tržiště společnosti:
Národní elektronický nástroj (NEN) je komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů, vč. sektorových. NEN podporuje všechny rozsahy elektronizace od evidence zadávacích řízení po plně elektronické postupy.
Email: