Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2003-01-20
Číslo zprávy :
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : LKPR
Druh události : Vážný incident
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Ostatní
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : PA-44-180
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Po vzletu na let za účelem přezkoušení pro získání kvalifikace pro lety za podmínek IFR došlo k vysazení kurzového a navigačního systému. Tato skutečnost byla zjištěna při změně kurzu odlišného od směru RWY 31. Zjištěnou chybu okamžitě oznámil velitel letadla pracovišti řízení Ruzyně Radar 119,00 s žádostí o radarové vektorování do ILS RWY 31, kde byly podmínky pro let za VMC. Při následném přiblížení vykazovaly obě navigační soupravy NAV 1 a NAV 2 nespolehlivou indikaci GS. Letoun se v tomto okamžiku nacházel ve vzdálenosti 7 NM od prahu RWY 31. Z uvedených důvodů, v podmínkách VMC, požádal velitel letounu o vizuální přiblížení, které bylo povoleno. Přistání bylo provedeno bez závad a bez poškození letounu.