Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2007-03-11
Číslo zprávy :
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : Trnávka
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : Z142
Zdravotní následky události : Se smrtelným zraněním
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 11. 3. 2007 ÚZPLN obdržel od Policie ČR oznámení letecké nehody letadla Z 142 v prostoru obce Trnávka. Pilot letadla prováděl let s cestujícím na palubě z letiště Ostrava Mošnov (LKMT) do prostoru Kopřivnice. Při návratu na letiště LKMT, během letu do třetí zatáčky okruhu pro dráhu 22, došlo v prostoru jižně obce Trnávka k pádu letadla do vývrtky. Letadlo narazilo do země na poli v blízkosti domu na okraji obce Trnávka. Po nárazu došlo k výbuchu a následnému požáru. Pilot a cestující zahynuli při nárazu do země. Letadlo bylo nárazem a požárem zcela zničeno. Letecká nehoda vyplývá s velkou pravděpodobností z kombinace pilotova úmyslného převedení letadla do strmého stoupání se ztrátou rychlosti v momentě vybírání ze strmého stoupání, malé zkušenosti s chováním letadla při ztrátě rychlosti a pádu do vývrtky a chybného vybírání vývrtky s více otáčkami. Pilot neúmyslnou vývrtku vybíral ve výšce, která již nepostačovala k zabránění střetu se zemí.