Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2014-08-20
Číslo zprávy :
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : LKPL
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Ostatní
Druh letadla / SLZ : Kluzáky
Typ letadla / SLZ : L 13
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 20. 8. 2014 provozovatel kluzáku L-13 Blaník oznámil ÚZPLN leteckou nehodu v důsledku pádu kluzáku ze srázu na okraji letiště. Pilotní žák s instruktorem po vzletu v aerovleku prováděli let k nácviku přistání do omezeného prostoru, kdy místem přistání byla zvolena provozní plocha LKPL. Po zvolení směru přiblížení napříč RWY 08/26, posádka při přiblížení se zadním větrem provedla skluz za účelem opravy rozpočtu na přistání. Vyrovnání proběhlo nad dráhou a kluzák dosedl při normální rychlosti na pravém okraji RWY 26. Pilotní žák a následně i instruktor si při dojezdu uvědomili, že rychlost kluzáku se snižuje málo a použili brzdu podvozkového kola. Kluzák při pohybu po zemi směřoval šikmo přes pás RWY na LKPL, mimo překážky tvořené objekty na letišti. Posádce se před okrajem letištní plochy nepodařilo zastavit. Na hraně terénního zlomu došlo k pádu z prudkého srázu, nárazu přídě do země a poškození konstrukce přední části trupu a křídla. Posádka nebyla zraněna.

Příčiny:

- nesprávné rozhodnutí při volbě směru přistání mělo za následek, že kluzák přistál se zadním větrem,

- posádka reagovala opožděně na prodloužení výběhu.