Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2014-07-26
Číslo zprávy :
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : LKCH
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Ostatní
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : Z 526 F
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 26. 7. 2014 provozovatel letounu Z 526 F oznámil ÚZPLN leteckou nehodu při přistání na letišti Chomutov. Pilot provedl aerovlek kluzáku z RWY 04 a po jeho vypnutí sestup a přiblížení na přistání na RWY 14. Podle pilota a svědka letoun měl před přistáním vysunutý hlavní podvozek a klapky. Při přistání letoun dosednul na hlavní podvozek, který se nacházel s vysokou pravděpodobností v mezipoloze a nebyl zajištěn překročením mrtvého chodu na zlamovací vzpěře. Při následném pohybu po dráze se podvozek téměř úplně zasunul. V důsledku zatížení působícího na mechanismus vysouvání podvozku došlo k poškození prutoviny trupu. Při poklesu přídě vrtule narazila do země a oba listy se deformovaly. Po zastavení letoun spočíval na spodní části trupu. Pilot nebyl zraněn. Letoun byl, po ohledání a dokumentaci důkazů hlídkou Policie ČR, zvednut na manipulační stojan za účelem nouzového vysunutí a zajištěn hlavního podvozku, a poté přemístěn do hangáru k prohlídce.

Pravděpodobnou příčinou bylo nesprávné provedení úkonů během letu, které před dosednutím vedlo k přepnutí ovládacího spínače podvozku do polohy na „zasunuto“.