Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2014-11-02
Číslo zprávy :
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : Bukovice
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Ostatní
Druh letadla / SLZ : Kluzáky
Typ letadla / SLZ : NIMBUS 2
Zdravotní následky události : Se zraněním
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 2. 11. 2014 ÚZPLN obdržel oznámení letecké nehody kluzáku Nimbus 2 v prostoru obce Bukovice. Pilot prováděl let do vlnového proudění v rámci mezinárodní plachtařské akce „Vlnový kemp 2014“. V prostoru vypnutí z aerovleku ani v blízkém okolí nenavázal na vlnové proudění. Protože neměl dostatečnou výšku k doletu na LKMI, pokusil se neúspěšně vyhledat stoupavý proud nad svahy v blízkosti nouzové plochy Bukovice. V malé výšce pak zahájil přiblížení na přistání, ale v průběhu přistávacího manévru zachytil o vodič nadzemního elektrického vedení 22 kV. Kluzák narazil v malé vzdálenosti za vedením do země a do betonových sloupů a pletiva plotu. Pilot utrpěl lehké zranění. Kluzák byl nárazem významně poškozen.

Příčinou byl pozdě zahájený manévr na přistání, jehož důsledkem byla nedostatečná výška a náraz do vodiče elektrického vedení. Spolupůsobícím faktorem pravděpodobně bylo, že vodiče nebyly zřetelně vidět proti terénu ve směru přistání šikmo proti slunci.