Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2016-07-07
Číslo zprávy :
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : Brzice
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Ostatní
Druh letadla / SLZ : Kluzáky
Typ letadla / SLZ : L 23 SUPER BLANÍK
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 7. 7. 2014 obdržel ÚZPLN hlášení letecké nehody při přistání kluzáku do terénu. V průběhu soutěžního letu se pilotka dostala na trati návratu na LKDK do oblasti bez výstupných proudů, neměla dostatečnou výšku na dokončení soutěžní úlohy a byla nucena přistát mimo letiště do terénu. U obce Brzice zvolila pro přistání plochu, která se jevila jako travní porost. V průběhu přiblížení pilotka zjistila, že se jedná o kukuřici, kterou nejprve považovala za nízkou. Při přiblížení na přistání zavadila levou polovinou křídla o vzrostlou kukuřici a došlo k bočení kluzáku a deformaci levé poloviny křídla. Posádka nebyla zraněna, vystoupila z kabiny a podala zprávu na LKDK a Policii ČR. Kluzák byl poškozen.

Příčinou bylo nevhodné rozhodnutí pilotky vyhledat stoupavý proud místo včas provedeného přistání do terénu. Spolupůsobícím faktorem byla větší výška porostu na ploše v místě dosednutí kluzáku.