Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2016-08-24
Číslo zprávy :
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : 150 m N Voděrady
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Ostatní
Druh letadla / SLZ : Kluzáky
Typ letadla / SLZ : VSO 10
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 24. 8. 2016 ÚZPLN obdržel zprávu o letecké nehodě kluzáku VSO-10. Pilot se zúčastnil plachtařské soutěže pořádané AK Mladá Boleslav. V průběhu soutěžního letu se pilot dostal na trati do oblasti bez výstupných proudů, neměl dostatečnou výšku na pokračování v soutěžní úloze a musel přistát mimo letiště do terénu. Rozhodl se využít k přistání plochu – sklizené pole severně obce Voděrady. Při přiblížení na přistání přes stromořadí podél místní pozemní komunikace se kluzák náhle prosedl a narazil přídí do měkkého povrchu pole. Po nárazu se mírně odrazil, ale současně s bočením dosedl na podvozek a otočil se kolem svislé osy. Rotace způsobila poškození trupu a deformaci VOP. Pilot nebyl zraněn a podal zprávu na LKMB a Policii ČR.

Příčinou bylo prosednutí kluzáku na malé rychlosti s následným nárazem přídě do země v průběhu přistání do terénu přes řadu stromů.