Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2015-04-08
Číslo zprávy :
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : 15 NM SW od LKKT
Druh události : Vážný incident
Hmotnostní kategorie MTOM : 2250 – 5700 kg
Druh provozu : Ostatní
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : SHORTS SC7 SKYVAN
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 8. 4. 2015, během přeletu letadla SC7 Skyvan zahraničního provozovatele z letiště Landsberg na letiště Klatovy, přibližně v poloze při přeletu státní hranice České republiky, posádka zaslechla ránu z pravé strany letadla. Rána byla doprovázena poklesem otáček, krouticího momentu a tlaku oleje na pravém motoru. Současně došlo k úniku kouře ze zadní části pravého motoru. Krátce potom byl v kabině cítit zápach paliva a byl pozorován nepřetržitý pokles množství paliva v pravé nádrži. Instruktor po vzniku kritické situace převzal řízení, uplatnil postupy jednomotorového letu a dokončil let na LKKT. Přistání proběhlo v pořádku. Během pojíždění na stojánku došlo ke kontaminaci půdy unikajícím palivem. Kontaminaci zlikvidovala místní jednotka hasičů.

Příčinou vážného incidentu byla úplná ztráta výkonu pravého motoru kvůli porušení celistvosti kola 2. a 3. stupně turbíny, které vedlo k proražení vnějšího pláště motoru, poškození palivových nádrží letounu a vypnutí motoru. Mechanismus roztržení kola 2. stupně turbíny nemohl být kvůli chybějícím důkazům určen. U kola 3. stupně turbíny došlo k roztržení v důsledku únavového lomu, který vycházel z rohu nýtového otvoru.

Faktory, které pravděpodobně mohly mít vliv na vznik poruchy:
  • absence údajů o způsobu provozu vedla k tomu, že při přestavbě motoru v roce 2004, nedošlo k opravě výchozí hodnoty pro výpočet ekvivalentních cyklů odpracovaných kolem 3. stupně turbíny a v důsledku toho překročení doby života kola 3. stupně turbíny stanovené výrobcem,
  • při prohlídce metodou FPI nebyly odstraněny nýty v otvorech kola 3. stupně turbíny, což nebylo v souladu s pokyny v příručce pro údržbu a toto mohlo omezit objevení trhlin.