Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2017-07-16
Číslo zprávy :
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : pole u obce Obora u Blanska
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Kluzáky
Typ letadla / SLZ : STANDARD CIRRUS75 VTC
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 16. července 2017 ÚZPLN obdržel oznámení o letecké nehodě kluzáku  STANDARD CIRRUS 75 VTC na poli na jižním okraji obce Obora u Blanska. Pilot prováděl rekreační termický let. Při návratu na letiště vzletu se s ohledem na termické podmínky a výšku letu správně rozhodnul pro přerušení letu a přistání do terénu. Pro přistání si vybral pole porostlé vzrostlým obilím. Plocha se zdála být zpočátku vyhovující. Během přiblížení se ukázalo, že se ve směru přistání plocha svažuje směrem k lesu. S ohledem na blížící se konec plochy a les se pilot rozhodl kluzák „přitlačit“ k zemi na vyšší rychlosti. Při výběhu došlo ke kontaktu pravého křídla s porostem a kluzák udělal „hodiny“. Následkem toho došlo k poškození trupu, při kterém se oddělila kýlová plocha od trupu, a došlo k prasknutí překrytu pilotní kabiny. Pilot nebyl zraněn.