Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2003-05-04
Číslo zprávy :
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : vodní plocha „štěrkovna“ u obce Hlučín
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Sportovní letecká zařízení
Typ letadla / SLZ : Hornet 27
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Pilot padákového kluzáku se domluvil s dalším uživatelem SLZ, že podniknou rekreační let v prostoru obce Hlučín. Po vzletu letěli spolu nad okolím Hlučína a vraceli se zpět nad vodní plochu „štěrkovna“, 1 km jihozápadně obce. Zatímco druhý uživatel SLZ stoupal při letu do výšky nad 170 m, pilot jmenovaného padákového kluzáku pokračoval v letu v malé výšce nad zemí. Při prolétávání nad vodní hladinou v minimální výšce byl pravděpodobně po zachycení o vodu potopen s padákovým kluzákem pod hladinu. Za pomoci přivolaných hasičů a svého kamaráda, který po zjištění vzniklé situace přistál se SLZ na břehu, byl vytažen z vody a předán přivolané záchranné službě k lékařskému ošetření.