Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2019-07-11
Číslo zprávy :
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : cca 450 m východně letiště Dvůr Králové
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : SPEED ASTIR ll B
Zdravotní následky události : Se zraněním
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 11. 7. 2019 obdržel ÚZPLN od RCC Praha, oznámení o letecké nehodě uvedeného letadla. Pilot provedl přiblížení na přistání na LKDK na RWY 28. Tuto RWY přelétl. Po průletu, v prostoru THR RWY 10, provedl zatáčku o cca 180° s následným přiblížením na přistání na RWY 10. Během přistání, v druhé polovině této RWY na velké rychlosti, došlo ke dvojnásobnému dotyku kluzáku s povrchem dráhy s následnými odskoky. Po druhém odskoku kluzák v přízemním letu opustil plochu letiště kurzem RWY 10 a pokračoval směrem k obytné zástavbě obce Žireč, vzdálené cca 550 m východně THR RWY 28. V této fázi letu narazil pravou polovinou křídla do stromu a dopadl na zem. Pilot byl při LN těžce zraněn. Poškození kluzáku bylo velkého rozsahu.