Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2020-04-21
Číslo zprávy : CZ-20-0190
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : letiště Hranice
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : Zlín Z-526 F
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 21. dubna 2020 ÚZPLN obdržel oznámení o letecké nehodě letounu Zlín Z-526 F na letišti Hranice. Pilot vlečného letounu Zlín Z-526 F prováděl aerovlek kluzáku L-13. Během vzletu došlo při rozjezdu u vlečného letounu k zasunutí podvozku. Letoun se prosedl a došlo k jeho kontaktu s RWY 05 LKHN. Pilot kluzáku se včas vypnul a přistál na ploše letiště. Při události byl poškozen pouze vlečný letoun. Nedošlo ke zranění ani ke škodám na majetku třetího subjektu. Na místo letecké nehody se dostavila hlídka Policie ČR, která provedla dokumentaci stavu vlečného letounu a místa události. U posádky vlečného letounu byly provedeny orientační dechové zkoušky na zjištění přítomnosti alkoholu.