Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2020-06-12
Číslo zprávy : CZ-20-0273
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : severně od Vrchotových Janovic
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : Extra EA 400
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 12.06.2020 ÚZPLN obdržel oznámení o letecké nehodě letounu EXTRA EA 400 severně od Vrchotových Janovic. Pilot letounu toho dne prováděl let po instalaci motoru z LKPM do LKMK. Po odletu z LKPM došlo cca po 15 minutách ke ztrátě výkonu motoru. Pilot se rozhodl pro změnu trati letu a zamýšlel provést přistání v LKBE. Pilot byl, z důvodu úniku chladicí kapaliny, prudkého nárůstu teploty motoru a chladicí kapalinou výrazně potřísněného levého čelního skla, nucen provést nouzové přistání do terénu severně Vrchotových Janovic na pole se vzrostlým obilím. Při nouzovém přistání došlo k převrácení letounu a lehkému zranění pilota.