Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2018-09-08
Číslo zprávy : CZ-18-0883
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : 1,3 km severně obce Zábrušany
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : ASSO 4 Whisky
Zdravotní následky události : Se smrtelným zraněním
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 8. 9. 2018 ÚZPLN obdržel od RCC oznámení o letecké nehodě UL letounu ASSO 4 Whisky, která se stala na poli 1,3 km N obce Zábrušany, okr. Teplice. Pilot s UL letounem prováděl společně s dalšími dvěma UL letouny navigační let z plochy SLZ Náchod na plochu SLZ Teplice. Po příletu k ploše SLZ Teplice v poloze po větru RWY 36 pilot s UL letounem přešel ve výšce cca 150 – 200 m z levé zatáčky do levotočivé vývrtky. UL letoun ve vývrtce setrval až do země. Pilot zahynul a UL letoun byl požárem zničen. Místo letecké nehody bylo zajištěno PČR ve spolupráci s HZS a následně odborně ohledáno inspektory ÚZPLN s lékařem VÚSL.