Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2021-03-04
Číslo zprávy : CZ-21-0065
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : 300 m jižně od konce pracovní plochy Ježov
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Ostatní
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : Z-37A
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 4. 3. 2021 pilot letounu Z-37A prováděl z pracovní plochy Ježov ošetřování zemědělských kultur – hnojení ledkem. Při vzletu, po odpoutání a zahájení stoupání, letoun neletěl tak, jak pilot očekával, ztrácel výšku a stáčel se doleva. Přitom se levým kolem dotknul povrchu pole a pokračoval ve stáčení vlevo. Vybočený letoun dosedl na pravé kolo a pravá podvozková noha se vylomila. Pilot zavřel klapky, vypnul palivo a elektrickou síť. Následně se vylomila levá podvozková noha a odtrhnulo rozmetadlo. Letoun pak po rozměklém terénu pomalu klouzal bokem, až se zastavil. Pilot vystoupil nezraněn. Na letounu došlo k poškození velkého rozsahu.

Příčinou letecké nehody byla ztráta kontroly nad letounem při vzletu, vybočení a ztráta rychlosti velmi nízko nad zemí. Je do jisté míry pravděpodobné, že letoun při vzletu mohl být ovlivněn silným poryvem.