Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2021-08-07
Číslo zprávy : CZ-21-0529
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : 1 km NE od Rtyně v Podkrkonoší
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Kluzáky
Typ letadla / SLZ : VT 116 0rlík II
Zdravotní následky události : Se zraněním
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 7. 8. 2021 ÚZPLN obdržel oznámení o letecké nehodě kluzáku VT 116 Orlík II cca 1 km NE od Rtyně v Podkrkonoší. Pilot kluzáku byl účastníkem mezinárodního závodu historických kluzáků, 20. ročníku HOP 2021 pořádaného Aeroklubem Hronov na letišti ve Velkém Poříčí. V průběhu soutěžního letu pilot kluzáku nenalezl vhodný výstupný proud k pokračování po trati a musel přistát do terénu. Pilot si byl vědom, že v souvislosti se zhoršením podmínek pro výskyt stoupavých proudů nebylo jisté, zda bezpečně doletí na LKVP. Pokračováním v přímém letu kluzák ztrácel výšku a nalétnout využitelný stoupavý proud se pilotovi po klesnutí do malé výšky již nepodařilo. Původně se rozhodl přistát na pole severně od Rtyně v Podkrkonoší. V jeho blízkosti však dodatečně zjistil, že pole protíná trasa vedení vysokého napětí. Proto změnil svoje rozhodnutí přistát na toto pole a pokračoval v letu s úmyslem přistát na jinou plochu nacházející se až za touto překážkou. Tato plocha pro přistání – louka se ale nacházela na strmém svahu, který měl průměrný sklon cca 12° (cca 19 %) a ve spodní části byl strmější. Pilot provedl manévr tak, že přistával proti strmému svahu a po větru. Během přistávacího manévru proti strmému svahu se pilotovi nepodařilo včas správně vyrovnat kluzák nad stoupajícím terénem a kluzák spodní částí přídě tvrdě narazil do země. V důsledku nárazu spodní části trupu kluzáku do země došlo k těžkému zranění pilota a poškození velkého rozsahu u kluzáku.

Příčinou letecké nehody bylo pozdní rozhodnutí o přistání do terénu a následně chybně provedené přistání proti svahu, což mělo za následek, že kluzák spodní částí přídě tvrdě narazil do terénu.