Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2021-04-25
Číslo zprávy : CZ-21-0141
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : Pole 7,5 km JV Znojma
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Kluzáky
Typ letadla / SLZ : Ventus cM
Zdravotní následky události : Se zraněním
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 25. 4. 2021 ÚZPLN obdržel oznámení o letecké nehodě kluzáku Ventus cM 7,5 km jihovýchodně města Znojma. Pilotovi kluzáku se nepodařilo navázat na termické proudění, nepodařilo se mu spustit motor kluzáku a pokusil se provést přistání na pole v těsné blízkosti vinohradu. Během přistávacího manévru kluzák přerazil křídlem betonový sloup oplocení vinohradu. Pilot utrpěl vážná zranění. Kluzák byl zničen. Příčinou letecké nehody byl rozhodovací proces pilota, který před zahájením postupu spuštění motoru nepokračoval v letu směrem k ploše vhodné pro nouzové přistání a nezohlednil v postupu spouštění motoru jeho teplotu.  Spolupodílejícími se faktory byla vysoká úroveň stresu, ztráta situačního povědomí a pravděpodobně i celková únava.