Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2022-07-09
Číslo zprávy : CZ-22-0675
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : neveřejná plocha SLZ Strážnice
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : Maule M-7-235 C
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 9. 7. 2022 ÚZPLN obdržel oznámení o letecké nehodě letounu Maule M-7-235 C na LKSTRZ. Po dosednutí letounu došlo k odskoku a následnému dlouhému dojezdu, na který pilot zareagoval nepřiměřeným brzděním. Nakloněním letounu vpřed došlo ke kontaktu listů vrtule se zemí a převrácení letounu na záda. Pilot ani cestující na palubě letounu neutrpěli žádné zranění a letoun opustili vlastními silami.