Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2022-06-17
Číslo zprávy : CZ-22-0564
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : Plocha SLZ LKMIRA
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : Socata TB 200
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 17. 6. 2022 ÚZPLN obdržel oznámení od Záchranného koordinačního střediska o letecké nehodě výše uvedeného letadla. Při vzletu na LKMIRA došlo k jeho přejetí dráhy a vyjetí do pole s kukuřičným porostem o výšce do cca 60 cm. Pilot a tři cestující neutrpěli zranění. Na místě letecké nehody bylo na letadle zjištěno poškození velkého rozsahu.