Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2020-10-29
Číslo zprávy : CZ-20-0717
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : pole u obce Olšany u Prostějova
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Sportovní letecká zařízení
Typ letadla / SLZ : SHARK UL
Zdravotní následky události : Se smrtelným zraněním
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 29. 10. 2020 obdržel ÚZPLN oznámení o letecké nehodě UL letounu Shark, poznávací značky F-JCEC, která se stala na poli v blízkosti obce Olšany u Prostějova. Pilot s UL letounem Shark prováděl přelet na FL100 z EPKN (Kamień Śląski) z Polska na LFKG (Ghisonaccia Alzitone) do Francie. UL letoun po vstupu do LKAA stoupal na FL120. Pilot oznámil ATC „engine problem and speed problem“ a UL letoun přešel do strmého klesání. Po sklesání na 4750 ft ALT UL letoun přešel opět do stoupání na FL060. Pilot následně oznámil stanovišti ATC nespecifikovaně „problem“ s UL letounem a pokračoval v klesání na přiblížení na LKOL. U obce Olšany u Prostějova přeletěl UL letoun v malé výšce ohraničený lesní porost na poli, pilot vysunul podvozek a pod velkým úhlem klesání narazil do země. UL letoun byl zničen. Pilot zahynul.