Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2022-08-01
Číslo zprávy : CZ-22-0805
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : Letiště Nové Město nad Metují (LKNM)
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Kluzáky
Typ letadla / SLZ : Orličan VT 116 ORLÍK ll
Zdravotní následky události : Se smrtelným zraněním
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 1. 8. 2022 obdržel ÚZPLN od RCC Praha oznámení o letecké nehodě uvedeného kluzáku na letišti Nové Město nad Metují. Aeroklub Nové Město nad Metují organizoval na LKNM plachtařské soustředění. Účastníky tohoto soustředění byli i pilotní žáci, kteří plnili úlohy osnovy výcviku ve dvojím s instruktory. Po splnění a zvládnutí těchto úloh přezkušující instruktor povoloval pilotnímu žáku provádění samostatných letů. Pilotka – žákyně se účastnila uvedeného soustředění. Prováděla samostatný let po okruhu. Kluzák při přiblížení na přistání ve čtvrté zatáčce přešel do vývrtky a pod velkým úhlem dopadl na pole s obilným porostem vzrostlým do výšky cca 60 cm, cca 315 m od THR RWY 36 na LKNM. Pilotka - žákyně kluzáku při letecké nehodě zahynula. Kluzák byl zničen.

Předmětem šetření byla i organizace leteckého výcviku v prostředí DTO aeroklubu Nové Město nad Metují. Během šetření byly zjištěny skutečnosti, které prokázaly nejasné kompetence a odpovědnosti. Na základě těchto zjištění byla vydána bezpečnostní doporučení pro DTO a ÚCL, která jsou uvedená v závěrečné zprávě.