Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2022-09-03
Číslo zprávy : CZ-22-0994
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : Letiště Skuteč
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : Z-43
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Popis

Dne 3. 9. 2022 obdržel ÚZPLN informaci o požáru letounu Z-43 na LKSK. Během pojíždění na vzlet se v prostoru motoru a pod motorem letounu objevil bílo-šedý kouř a plameny. Pilot provedl evakuaci cestujících z paluby letounu. Následný požár letounu uhasila přivolaná jednotka HZS. Pilot ani cestující nebyli zraněni. Letoun byl zničen.

Závěry

Zjištění

Pilot

 • měl pro vykonávaný let platnou kvalifikaci a byl zdravotně způsobilý,
 • měl platný všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby,
 • pojížděl s letounem od stanice PHM směrem k THR RWY 13,
 • během pojíždění obdržel informaci o kouři a následně plamenech vycházejících z výfuku,
 • zastavil chod motoru a vypnul magneta, poté věnoval hlavní pozornost bezpečné evakuaci cestujících z hořícího letounu,
 • neprovedl všechny úkony při "Požáru motoru nebo palivové instalace" podle Letové příručky pro typ Z-43 při požáru na zemi – nezavřel palivový kohout a neuvedl v činnost hasicí přístroj motoru.

 

Letoun

 • měl platné Osvědčení kontroly letové způsobilosti a byl způsobilý k letu,
 • měl platné zákonné pojištění,
 • během letů předcházejících kritickému nebyla hlášena žádná závada,
 • při technickém ohledání trosek letounu nebylo nalezeno žádné porušení palivového nebo olejového systému,
 • příčina požáru letounu tedy nebyla s vysokou pravděpodobností ve vlastním motoru, ale spíše v jeho drakové instalaci,
 • jako hlavní možná příčina byla označena elektroinstalace, resp., vzhledem k intenzitě požáru a jeho ohnisku, akumulátor, který se mohl poškodit (zkratovat) během startu vlivem vysokého odběru proudu (případně mohlo dojít i k přehřátí spouštěcích kabelů),
 • letoun byl požárem zničen.

 

Povětrnostní podmínky

 • neměly vliv na vznik a průběh letecké nehody.

 

Příčina letecké nehody

Příčinou letecké nehody byl pravděpodobně zkrat v elektroinstalaci s ohniskem v akumulátoru.