Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2023-07-08
Číslo zprávy : CZ-23-0615
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : pole východně od obce Velké Opatovice
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : 2250 – 5700 kg
Druh provozu : Ostatní
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : Z-37A
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 8. 7. 2023 ÚZPLN obdržel oznámení o letecké nehodě letounu Z-37A u obce Velké Opatovice. Pilot toho dne měl za úkol provést biologickou ochranu kukuřice. Provedl přelet z letiště Chrudim na neveřejnou plochu SLZ LKCHOR - Chornice, kde obdržel podklady k provedení ošetření porostu zemědělského pozemku. Po provedené rekognoskaci ošetřované plochy došlo během pracovního průletu k zachycení a následnému přetržení vodičů vysokého elektrického napětí. Pilot shledal letoun schopný dalšího letu, a proto se rozhodl pro návrat zpět na LKCHOR.

Po kontrole letounu na zemi bylo zjištěno poškození velkého rozsahu. Bylo poškozeno směrové kormidlo, horní pravé polovina křídla a vrtule. Pilot nebyl zraněn.