Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2023-09-12
Číslo zprávy : CZ-23-1075
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : plocha SLZ LKMIST
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Sportovní letecká zařízení
Typ letadla / SLZ : Motorový padákový kluzák PAV 2
Zdravotní následky události : Se smrtelným zraněním
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 12. 9. 2023 ÚZPLN obdržel oznámení o letecké nehodě motorového padákového kluzáku PAV 2 na ploše SLZ MÍSTEK. Pilot plánoval provedení rekreačního letu do prostoru pod Lysou horou. Ke vzletu využil cca polovinu RWY 16 LKMIST a po odpoutání stoupal ve směru dráhy do výšky cca 25 m nad terénem. Po přelétnutí jižního okraje plochy SLZ přešel MPK do pravé strmé spirály. Motorová tříkolka narazila předním kolem do země a vrchlík PK dopadl na vrcholky náletových křovin. Pilot i přes včasnou odbornou resuscitaci na místě nehody mnohačetným zraněním podlehl. MPK byl poškozen ve velkém rozsahu.

Náhodná okolo jedoucí cyklistka ohlásila leteckou nehodu na tísňovou linku 158. Na místo nehody se dostavily složky IZS a následně i místně příslušný inspektor LAA ČR. Společně s výjezdní skupinou Policie ČR provedli odborné ohledání místa nehody a trosek MPK.