Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

ANNUAL SAFETY REVIEW

15. 06. 2017

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) vydává, již 12. rok, přehled o bezpečnosti v civilním letectví - „Annual Safety Review“. Dokument vychází z vlastních dat  EASA a z dat uložených v Centrální Evropské Databázi událostí JRC/ECCAIRS, která je základním zdrojem informací, získaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014. Publikovaný přehled zpracovává data za rok 2016 a data získaná za posledních 10 let.
Součástí dokumentu je přehled bezpečnostních rizik, který byl vytvořen společně evropskou sítí analytiků (NoA) a skupinami analytiků EASA (CAGs) a také analýza bezpečnostních rizik provedená na základě zpracovaných hlášení událostí v civilních letectví (Incidentů, Vážných incidentů a Leteckých nehod), vydaných Závěrečných zpráv a Bezpečnostních doporučení.
Zahrnuje přehledy a analýzy bezpečnostních rizik jak v obchodní letecké dopravě, tak i všeobecném letectví. Typickou strukturu každé kapitoly tvoří: Statistika – Specifika dané oblasti – Přehled bezpečnostních rizik – Klíčová bezpečnostní rizika – Nejčastější oblasti, ve kterých dochází k problémům s bezpečností.
Dokument je k dispozici na stránkách agentury:

https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/annual-safety-review-2017

nebo si jej můžete otevřít zde: