Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Bulletin notifikací zahraničních událostí

31. 01. 2019

Na stránkách ÚZPLN byly zveřejněny notifikace za 2. polotetí roku 2018, které Ústav obdržel od zahraničních organizací vzhledem k tomu, že Česká republika je státem zápisu letadla do leteckého rejstříku,  provozovatele, projekce nebo výroby.
http://www.uzpln.cz/pdf/20190131140111.pdf