Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Závěrečná zpráva k vážnému incidentu L410 v Nepálu

28. 01. 2021

Dne 22. března 2020 posádka letadla LET 410 UVP-E20, poznávací značky 9N-AMG, prováděla let z letiště Káthmándú na letiště Tenzing Hillary, Lukla. Na palubě letadla bylo 17 cestujících a 3 členové posádky. Byl to první let letadla v uvedený den. Podle PIC posádka během letu ve výšce přibližně 12 000 ft zaznamenala prudké vibrace vycházející z obou motorů. Vibrace trvaly přibližně 6-8 sekund a vedly k prudkým klopivým pohybům letadla nahoru a dolů. F/O informoval PIC, že došlo k poruše levého motoru. Kapitán si při kontrole uvědomil, že selhal také pravý motor. U obou motorů nedošlo k odezvě na páku ovládání výkonu. Posádka odklonila letadlo do Ramechhapu, protože to bylo nejbližší dostupné letiště, a bezpečně přistála. Nedošlo k žádnému zranění posádky ani cestujících.

Nejpravděpodobnější příčinou vysazení obou motorů za letu bylo náhlé přerušení dodávky paliva. Důvod lze zjistit až po svěšení motorů a expertíze u výrobce motoru nebo v organizaci oprávněné k údržbě nebo po jiném rozhodnutí výrobce motoru z důvodu jeho odpovědnosti.

Závěrečnou zprávu je možné stáhnout zde.