Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Letecká nehoda letadla Z-226 MS

03. 12. 2019

Letecký a námořní vyšetřovací útvar Slovenska vydal záverečnou zprávu číslo SKA2019002, která se týká letecké nehody letadla typu   Z-226 MS,
poznávací značky OM-MFN, ke které došlo dne 23. 06. 2019 v katastru obce Priepasné.

Stručný popis události:
Dne 23.06.2019 pilot prováděl let s letadlem typu Z-226 MS, poznávací značky OM-MFN, na trase EPKP/letiště Krakow Pobiednik Wielki  – LZSE/letiště Senica. Let byl provedený s další osobou na palubě.
Před přiblížením na letiště LZSE se pilot dvakrát pokusil přečerpat palivo ze zadní nádrže do hlavních nádrží s cílem nenamáhat konstrukce letadla při přistání. Vzhledem k tomu, že se pilotovi nepodařilo obnovit výkon motoru, rozhodl se pro nouzové přistání do terénu na plochu v katastru obce Priepasné. Při nouzovém přistání došlo k poškození letadla velkého rozsahu. Pilot a ani další osoba na palubě neutrpěli žádná zranění.

Záverečná zpráva je publikovaná na web stránce Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky:
 https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/letecky-a-namorny-vysetrovaci-utvar/zaverecne-spravy/rok-2019/2019-zaverecne-spravy